Close this window

Mor og sønn – Mutter u. Sohn – Mother and Son.
65 x 50 cm