Close this window

Stephanus-Kirche Heidelberg „Herrens vinberg“, glassmaleri.
„Der Weinberg des Herrn“, Glasmalerei
„The Vineyard of the Lord“, stained glass.

(i samarbeid med Urd von Hentig)
(in Zusammenarbeit mit Urd von Hentig).
(together with Urd von Hentig).

6x15 m

Utsnitt høyre – Ausschnitt rechts – section right