UWE WENK-WOLFF
Maler og billedhogger
 

HOVEDSIDE

SKULPTUR

AKVARELL

TRESNITT

PORTRETT

ARBEIDER
BUNDET TIL
ARKITEKTUR

UTSTILLINGER

E-MAIL:
uwe.wenk@online.no

Uwe Wenk-Wolff © 2003


Adresse Norge:
Goksem
N-4521 SPANGEREID
telefon + 47 38258832
telefaks + 47 38258852
Adresse Tyskland:
Waldgrenzweg 17
D-69118 HEIDELBERG
telefon + telefax:
+ 49 (0)6221 800160

Verkkatalog
”WERKVERZEICHNIS 1946 – 1992”
Utvalgte arbeider med 298 avbildninger,
Utgitt av Heidelberger Kunstverein, ISBN 3-926905-25, 1993.
Kan bestilles ved Uwe Wenk-Wolff (NOK 160.-)

Biografiske data
1929 født i Mannheim, Tyskland.
1944 bosatt i Heidelberg.
1949-51 elev av Will Sohl i Heidelberg
1951-52 Kunstakademi Düsseldorf ved prof. Bruno Goller.
1952-54 Kunstakademi München ved prof. Xave Fuhr.
1954 første arbeidsreise gjennom Norge.
1955 gift med maleren Urd von Hentig.
1964 bosatt på Lindesnes i Norge


Page design: DigiDesign