URD VON HENTIG
ILLUSTRERTE BØKER
 

HOVEDSIDE

VEGGMALERI

GLASSMALERI

TEKSTIL

BATIKK

ILLUSTRERTE
BØKER

UTSTILLINGER

E-MAIL:
uwe.wenk@online.no

URD VON HENTIG© 2005

 Klikk på bildet av boken for å se et oppslag av boken.

Verkkatalog
”WERKVERZEICHNIS 1952-1990”
(Auswahl), 275 Bilder, davon 36 in Farben, mit Einfuhrung von Øystein Laundal,
herausgegeben vom Heidelberger Kunstverein und dem Kurpfälzischen Museum.

Utvalgte arbeider med 275 avbildninger,
utgitt av Heidelberger Kunstverein og Kurpfälzisches Museum.

ISBN 3-926905-13-1, 1990.

Kan bestilles ved Urd von Hentig. (NOK 160,-)

-- -
1972
RÖLL DER SEEHUND,
Text: Hartmut von Hentig,
Middelhauve Verlag, Köln.

ISBN 3-787694005
-- -
1988
FLAGGERMUSEN,
tekst: Yngvil Armand,
Eide forlag, Bergen.

ISBN 82-514-0229-8
-- -
1990
FISKEN OG APEN,
tekst: Abiel Kahsay,
Salvesen boktrykkeri, Mandal.

1990
SALVE - MIN BROR
tekst og illustrasjoner: Urd von Hentig, Eide forlag, Bergen

ISBN 82-514-0375-8

--- -
1991
ESELET OG HERR HAILU,
tekst: Abiel Kahsay, utgitt av
Den eritreiske organisasjon.

ISBN 3-787694005

-- -
1992
SAGNET OM KRÅKA-DRONNING ASLAUG,
tekst: Marit Kirsti Stokke
Fædrelandsvennens forlag, Kristiansand.

ISBN 82-90581-17-2

1993
DIE HÄSSLICHE KLEINE FLEDERMAUS,
Text: Hartmut von Hentig,
Pendragon Verlag, Bielefeld.

ISBN 3-9223-92-X

-- -
1993
FISKEN OG APEN,
tekst: Abiel Kahsay. Kulturbro forlag, Oslo.
A-utgave på norsk, vietnamesisk, tigrinya
og urdu. ISBN 82-91234-02-7
B-utgave på norsk, spansk, tyrkisk
og persisk. ISBN 82-91234-03-5

1994 KONGENS SENDEBUD, fabel fra Eritrea.
tekst: Abiel Kahsay. Utgave på norsk,
bosnisk, persisk, somali, tamil, tigrinya,
urdu od vietnamesisk. Kulturbro forlag,Oslo.

ISBN 82-91234-07-8
-- -
1995
NYEPLET, tekst Marit Stokke.
Eide forlag, Bergen.

ISBN 82-514-0392-8

-- -
1995
PÅ PILEGRIMSFERD,
tekst: Eivind Luthen,
Pilegrimsforlaget, Oslo.

ISBN 82-91677-01-8

-- --
1995
NOMADENS STEMME,
tekst: Abdirahman Mirreh,
Kulturbro forlag, Oslo.
på norsk, somali, urdu,
ISBN 82-91234-14-0,
på norsk, vietnamesisk, tamil
ISBN 82-91234-20-5,
på norsk, kroatisk/bosnisk, persisk.
ISBN 82-91234-21-3.
-- -
1996
HVA ER DET FOR NOE ? (Deutsche Ausgabe: "WAS IST DAS?")
Norske gåter på norsk, kroatisk/bosnisk,
persisk, somali og vietnamesisk.
Kulturbro forlag, Oslo.

ISBN 82-91234-18-3 (Norsk utgave)
ISBN 82-91234-24-8 (Deutsche Ausgabe)

-- --
1998
KASPAR, eine Mardergeschichte,
Text von Hartmut von Hentig, Illustrationen: Urd von Hentig
Hanser Verlag, München.

ISBN 3-7254-1152-2

-- --
2000
LESEKVARTERET,
Køber forlag, Kristiansand.

ISBN 82-7918-003-6

-- --
2001
BARNEVANDRINGER,
tekst og illustrasjoner: Urd von Hentig,
Eide forlag, Bergen.

ISBN 82-514-0654-4

-- --
2003
UBÅTEN,
tekst og illustrasjoner: Urd von Hentig.
Eide forlag, Bergen.

ISBN 82-514-0654-4
-- --
2003
PILEGRIMSGUIDEN TØNSBERG - OSLO - HAMAR,
”Pilgrimsguiden”, tekst Eivind Luthen, illustrasjoner Urd von Hentig
Verbum forlag, Oslo.

ISBN 82-543-0952-3
-- --
2003
MARI SIEBENPUNKT,
Text und Illustrationen: Urd von Hentig,
Kallmeyer Verlag, Seelze.

ISBN 3-7800-2052-1
-- --
2004
SANKT HALLVARDS LIV, DØD OG JÆRTEGN
tekst Sigrid Undset, illustrasjoner Urd von Hentig
Verbum forlag, Oslo

ISBN 82-543-0995-7


2005
JOSCHI,
Text Hartmut von Hentig, Illustrationen Urd von Hentig
Hanser Verlag, München,

ISBN 3-446-20570-5


2005
PILEGRIMSGUIDEN HAMAR - NIDAROS,
tekst Tormod Berger/ Eivind Luthen.
Illustrasjoner Urd von Hentig
Verbum forlag, Oslo.

ISBN 82-543-0902-7

En del av utsolgte bøker kan bestilles hos Urd von Hentig./
Vergriffene Bücher können bei Urd von Hentig bestellt werden.

-- --


Page design: DigiDesign